Catalog Auction info

NAMPA - 1466 - NOVEMBER 21, 2023 - 1PM - CHRISTMAS GOODIES . TRUCKS, CARS, GUNS, COINS, AND MORE!! (#1661) 11/14/2023 5:00 PM MST - 11/21/2023 4:47 PM MST Closed

Starts Ending 11/21/2023 1:00 PM MST

Auction Info

Lot #3032023 KAWASAKI NINJA 650

Click image to enlarge
Lot closed - unsold
(58 bids)

NAMPA - 1466 - NOVEMBER 21, 2023 - 1PM - CHRISTMAS GOODIES . TRUCKS, CARS, GUNS, COINS, AND MORE!! (#1661) 11/14/2023 5:00 PM MST - 11/21/2023 4:47 PM MST Closed

Starts Ending 11/21/2023 1:00 PM MST

Auction Info

 • 2023 KAWASAKI NINJA 650
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 2
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 3
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 4
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 5
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 6
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 7
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 8
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 9
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 10
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 11
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 12
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 13
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 14
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 15
 • 2023 KAWASAKI NINJA 650 - 16